Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


♥Idézetek a barátságról♥

2011.02.02

 A good friend says "If you ever need anything, I'll be there". But a true friend says "You'll never need anything, because I'll be there" :)

~ Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek", de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"

 

 

 

 

 

 

Friendships are like candles: some burn quickly, dying out with a simple blow, some burn for a while but then disappear.. but others can last forever and relight everything :)
~ A barátság olyan, mint a gyertyák: van ami gyorsan kialszik, egyetlen kis széllökéstől; van olyan, ami egy darabig ég, de aztán elillan.. és van, ami örökké tart, és megvilágít mindent =)

 

 

 

 

 

 

 

If I could reach up and take a star for every time you have made me smiley, the entire night sky would be in the palm of my hands :)
~ Ha minden egyes alkalommal, mikor megnevettettél, lehoztam volna egy csillagot, akkor most az egész égbolt a tenyeremben lenne (nem szó szerinti fordítás) =)

 

 

 

 

 

A friend isn't someone who is nice to your face, it's someone who isn't rude to you behind your back =)
~ Nem az a barátod, aki szemtől-szembe kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad :)

 

Friendship isn't a thing you learn in the school.. but if you haven't learned and understood the meaning of it, you really haven't learned anything in life =)
~ A barátság olyan dolog, amint nem a suliban tanulsz.. viszont ha nem ismered (és érted) meg a barátság szó jelentését, akkor igazából nem tanultál semmit az életben =)

 

Love may fade with the season but some friendships are year-around =)
~ A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, de néhány barátság évekre megmarad =)

 

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one =)
~ Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni =)

 

If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you =D
~ Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

 

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug =)
~ A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

Side by side or miles apart, good friends always close to heart :)
~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

 

Friendship is like peeing in your pants - everybody see it but only you can feel it :D
~ A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán XD

 

At first be a friend of yourself and the others will be so too.
~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

 

Friends: just a seven letter word but i can't live seven seconds without them :)
~ Barátok: csak egy hétbetűs szó, én mégsem tudok nélkülük még 7 másodpercet sem élni

 

 

True friendship means having 1 soul in 2 bodies
~ Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

 

Life without friends is like a quadratic equation - completely pointless XD
~ Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen :D

 

Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
~ Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

 

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

 

A friend in need is a friend indeed :)
~ Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha

 

Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
~ A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

 

We love each other for nothing, it's just friendship...one of the best kinds... someday we'll realize, that it was the true love, but by this time, it'll be too late...in turn, it really was that!
~ Hiába szeretjük egymást, ez csak barátság..az egyik legjobb fajta...egyszer majd rájövünk h ez igazi szerelem volt..de addigra késő lesz...pedig ez tényleg az volt...


 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.